Róma

ELTE Római Világ és a Távol-Kelet Kutatócsoport

Az ELTE Római Világ és a Távol-Kelet Kutatócsoport az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Kiválósági Alapjának támogatásával jött létre, és a Konfuciusz Intézet keretein belül működik.

Maga a Kutatócsoport egy interdiszciplináris projekt, mely az ókori távolsági kapcsolatrendszereket kutatja, elsősorban a római világ, Délkelet-Ázsia és Kína vonatkozásában. Legfontosabb célkitűzése egy olyan komplex szintézis megalkotása, mely mind a Kelet- és Délkelet-Ázsiában előkerült római és római vonatkozású régészeti leleteket, mind az antik és kínai írott forrásokat, mind a releváns régészetelméleti modelleket magába foglalja, s ezáltal lehetőséget biztosít a Római Birodalom és a Távol-Kelet közötti közvetítő hálózatok jobb megismerésére is. Ugyanakkor a cél nem egyszerűen a kereskedelmi rendszerek rekonstruálása, sokkal inkább annak megértése, hogy egyes közösségek miért preferáltak merőben eltérő római tárgytípusokat.

Kutatócsoportunk tagjai

Hoppál Krisztina

Dr. Hoppál Krisztina Kinga

régész; kutatócsoport-vezető

Kutatási területe a Római Birodalom távol-keleti kapcsolatai, Kína és az indo-maláj szigetvilág régészete, valamint a különböző interkulturális kapcsolatok régészeti aspektusú vizsgálata.

Pap Melinda

Dr. Pap Melinda

sinológus; posztdoktori kutató

2008 óta tanít kínai nyelvet, kínai filozófiát és irodalmat az ELTE Kínai Tanszékén, jelenleg adjunktusként.

Boros Péter

Boros Gábor Péter

sinológus; PhD-hallgató

Fő kutatási területe a 19–20. századi kínai buddhizmus és a buddhista–keresztény párbeszéd, különösen Taixu buddhista szerzeteshez kapcsolódóan.